Retour accueil Bright Northern Star's

Alaskan Malamute - Bright Northern Star

Photos du 23 août 2020 (14 jours)

    Les bébés d'Ibella et Wanji nés le 09 août 2020 Les bébés d'Ibella et Wanji nés le 09 août 2020

Les bébés d'Ibella et Wanji nés le 09 août 2020 avec nos filles

MALES
Mâle 1 - 1090 grammes - 23/08/20 Mâle 2 - 815 grammes - 23/08/20  
Mâle 1 - 1090 grammes - 23/08/20 Mâle 2 - 815 grammes - 23/08/20  
 

FEMELLES

Femelle 1 - 1100 grammes - 23/08/20 Femelle 2 - 970 grammes - 23/08/20 Femelle 3 - 1005 grammes - 23/08/20
Femelle 1 - 1100 grammes - 23/08/20 Femelle 2 - 970 grammes - 23/08/20 Femelle 3 - 1005 grammes - 23/08/20
Femelle 4 - 960 grammes - 23/08/20 Femelle 5 - 1050 grammes - 23/08/20  
Femelle 4 - 960 grammes - 23/08/20 Femelle 5 - 1050 grammes - 23/08/20  

Photos des bébés (3 Jours)

Photos des bébés (8 jours)